У дома > Новини > Новини от индустрията

Обмисляне на стратегия за защита на стоки с твърди етикети

2020-09-18

Когато искат да защитят своите стоки, търговците на дребно могат да избират от няколкоелектронно наблюдение на артикули(EAS) опции за твърди етикети, включително приложени твърди и тревожни етикети в магазина, меки етикети AM ии фабрично приложени твърди етикети (FAHT)

FAHT се различават от приложените в магазина твърди етикети иAM Soft Labelпо няколко начина, в зависимост от текущата ви стратегия за EAS. Първо, спестява разходите за труд, като премества процеса на маркиране извън магазина. Второ, намалява свиването на запасите не само в магазина, но и по цялата верига на доставки, когатоEASСистемите за откриване се внедряват в разпределителните центрове. И накрая, FAHT идва с текущи разходи (вместо еднократни разходи).


Търговците на дребно трябва да вземат предвид текущия си темп на свиване по отношение на долари и въздействие върху магазина, цената на етикетите и покритието на продуктите, спестяванията на заплати в магазина и съществуващата инфраструктура на EAS, когато разглеждат плюсовете и минусите на внедряването на FAHT.