У дома > Новини > Новини от индустрията

Използване на етикети против кражба

2021-08-05

1. Касата е лесна за намиране, удобна за размагнитване/премахване на пирони
2. Няма повреда на продукта
3. Не влияе на външния вид
4. Не прикривайте важна информация за стоки или опаковки
5. Не огъвайте етикета (ъгълът трябва да е по-голям от 120°)

Препоръчително е да сеетикети против кражбада бъдат поставени на единно място. Някои продукти имат етикет против кражба, вграден в продукта, когато се обработват във фабриката. Той също така трябва да бъде разположен на унифицирано място, за да улесни касиера да намери място, където да се справи с него набързо.