У дома > Новини > Новини от индустрията

Правила за декодиране на етикети против кражба

2020-07-06

Точка 1, всеки продукт, който е бил платен, трябва да бъде декодиран.

Точка 2. Операцията по декодиране трябва да се извърши върху един продукт, като целият продукт трябва да бъде в зоната за декодиране.

Точка 3, продуктът трябва да бъде поставен в обхвата на декодиране на етикет за защита от кражба, цената се сканира и след прочитане продуктът се предава в рамките на обхвата на декодиране против кражба, за да се обезсили етикета (височина е в рамките на 15 см, позовавайки се на мекият етикет).

Точка 4: Включете и изключете захранването на устройството според времето за пътуване.

Точка 5. Когато декодиращото оборудване не работи нормално, не е позволено разглобяването на машината за поддръжка, като трябва да бъде уведомен персоналът по поддръжката на оборудването против кражба.

Точка 6. За продуктите, защитени с твърдия етикет, отстранете твърдия етикет от продукта с отстранен декодер, поставете твърдия етикет и го използвайте повторно.