У дома > Новини > Новини от индустрията

Правила за рециклиране на етикети против кражба

2020-07-13

Точка 1. Лицето, упълномощено от отдела за предотвратяване на загуби, отговаря за рециклирането.

Точка 2. Персоналът по рециклиране не трябва да съхранява етикети насаме и да регистрира ситуацията с рециклирането и да предава навреме на ръководителя на отдела.

Точка 3. Проверете дали броят на декодирането и броят на възстановените етикети са съвместими един с друг.

Точка 4. Ежедневното обобщение на броя на колекциите с твърди етикети, представени на лицето, отговарящо за отдела за предотвратяване на загуби, проверете реалните числа на отдел продажби и направете анализ.